Լսել

Մարտահրավեր քրիստոնեական աստվածաբանությանը և ավելին

Բովանդակություն

Առաջաբան

Այս գրքի հրատարակությամբ ես պարզապես ուզում եմ դիմել բարի կամք ունեցող մարդկանց: Միտումնավոր եմ խուսափել օտար բառերի օգտագործումից, ինչքան, որ հնարավոր է եղել: Համոզելու իրական ուժը մարդկային խոսքի զորության մեջ չէ, այլ Աստծո Խոսքի, որը ստեղծել է ամեն բան: Ինչպես արարչագործության սկզբում Աստված ստեղծեց Խոսքով, այնպես էլ հիմա Նրա արարչագործ Խոսքը ազատում է մարդկանց և «լույսը զատում խավարից»: Ավելի խորը մտածելուց հետո ակնհայտ է դառնում, որ հոգևոր ոլորտում, թեև հակառակն է թվում, «հոգևոր խավարը ծածկում է երկիրը և ազգերին»: Միայն այն ժամանակ, երբ Աստված Ինքը միջամտի և Իր Ամենակարող Խոսքով հռչակի՝ «Թող լույս լինի», իրոք լույս կլինի: Աստված միշտ նույն կերպ է գործում: Միայն այն բանից հետո, երբ լույս եղավ և լույսը խավարից զատվեց, Աստված սկսեց Իր արարչագործությունը: Նույնը վերաբերում է հոգևոր ստեղծագործությանը, երբ Տերն Ինքը գալիս է այս խավար աշխարհ, որպես Լույս, որպեսզի բոլորին լուսավորի (Հովհ.1:9):Ժամանակը եկել է, որ Աստծո ամենակարող Խոսքը լսվի, և Ճշմարտությունը զատվի մոլորությունից, որովհետև Աստված Իր փրկության ծրագիրը ավարտին է հասցնում: Գրքի բովանդակությունը մասնավորապես ուղղված է աստվածաբանական ֆակուլտետներին, որովհետև հենց նրանք են պատասխանատվություն կրում հոգևոր առաջնորդների պատրաստության համար: Առաջին հերթին, բոլորը վստահում են այն բաներին, որոնք ասվում են իրենց և ուսուցանվում: Մենք մտադիր չենք ոչ մի կերպ վարկաբեկելու այն ուսմունքներն ու ավանդույթները, որոնք թանկ են որոշ կրոնական համայնքների համար: Բայց եթե Աստծո Խոսքի հետ համեմատելով, տարբերություններ, կամ նույնիսկ հակասություններ են հայտնվում, մենք չենք կարող համաձայնել մարդկային հաստատության հետ, այլ հաստատում ենք, որ Աստված է ճշմարիտ: Մինչդեռ այդ պետք է անենք ամեն մարդու հանդեպ անհրաժեշտ հարգանքով, որի արժանապատվությանը և հավատքին չի կարելի դիպչել: Բայց, անկասկած, Աստծո արժանապատվությունը, անսահմանորեն ավելի բարձր է մարդկային արժանապատվությունից, և Նրա Խոսքը գերազանց է ամեն մարդկային խոսքից: Ծնված լինելով 1933 թվականին՝ ես շատ մեծ փորձառություններ եմ ունեցել: Այն ժամանակվանից, երբ 1962 թվականի ապրիլի 2–ին կանչվեցի Աստծո Խոսքը քարոզելու համար, ես 130–ից ավելի երկրներում անցկացրել եմ հավաքույթներ և սեմինարներ, ինչպես նաև խոսել եմ հեռուստատեսությամբ և մեծ համաժողովներում: 10 տարի շարունակ ես քսան րոպե տևող հաղորդումներ եմ վարել Ռադիո Լյուքսեմբուրգում: Ողջ երկրով մեկ իմ բազմաթիվ թռիչքների ժամանակ, ես հնարավորություն եմ ունեցել ծանոթանալու ինչպես Գերմանիայում, այնպես էլ արտասահմանում ճանաչված մարդկանց հետ, տարբեր ոլորտներից՝ կրոնական, տնտեսական, քաղաքական: Երկրով մեկ իմ կատարած ճամփորդությունների ժամանակ հնարավորություն եմ ունեցել ծանոթանալու համաշխարհային մեծ կրոնների հետ: Նաև առիթից օգտվել եմ ուսումնասիրելու համար եկեղեցու միջազգային պատմությունը տարբեր կրոնների և դավանանքների տեսանկյունից: Ես համոզված եմ, որ ամեն մարդ իրավունք ունի ապրելու ըստ իր գաղափարախոսության և աշխարհայացքի: Հավատքի համոզմունքը և կրոնը անձնական գործ են, և ոչ ոք իրավունք չունի այս ոլորտում մեկ ուրիշին պարտադրելու: Իմ առաջադրանքն է ցույց տալ Ճանապարհը, որը ցույց է տրվում «Գրքերի Գրքում»՝ Աստվածաշնչում: Բնականաբար, ամեն մարդ ինքը պետք է գտնի այդ ճանապարհը և գնա այդ ճանապարհով: Քանի որ ես պարտավորվածություն չունեմ որևէ հավատքի դավանանքի կամ կրոնի հանդեպ, կարող եմ ազատորեն շարադրել աստվածաշնչյան ճշմարտությունները: Ամեն մարդ հնարավորություն ունի համեմատելու այս շարադրանքը «Բնօրինակի»՝ Աստվածաշնչի հետ, և տեսնելու՝ ճիշտ է, թե ոչ: Աստծո թագավորության մեջ ոչ ոքի չեն ստիպում նաև վարդապետական հարցերում: Աստվածային ազդեցությունը գործում է նրանց մեջ, ովքեր բաց են այդ ազդեցության համար: Այս գրքում գրված շարադրանքները ոմանց կողմից կընդունվեն, ոմանց կողմից էլ կմերժվեն: Հասարակության առջև հանդես եկող ոչ մի մարդ չի կարող խուսափել դրանից: Մինդեռ ես ուզում եմ գիտակցաբար կատարել իմ առաջադրանքը և մնացյալը թողնում եմ Աստծուն, որը կարող է ամեն բան գործել ամենքի մեջ: Նաև անհրաժեշտ է նշել, որ Աստծո մոտ միայն մեկ ճշմարիտ պատասխան կա, միայն մեկ հնարավորություն: Ինչ վերաբերում է մարդկային պատասխաններին և հնարավորություններին, դրանք բազմաթիվ են: Դրանցից ո՞րն է ճշմարիտը: Իսկ ես իմ կողմից, որոշել եմ ընդունել միայն Աստծո պատասխանը, և խնդրում եմ, դրա համար մի նեղացեք ինձանից:
Բովանդակություն