Կարդալ

Քրիստոսը Աստծո խորհրդի բացահայտումն է 07/28/1963

Քրիստոսը Աստծո խորհրդի բացահայտումն է տևողությունը -

1. Քրիստոսը Աստծո խորհրդի բացահայտումն է